UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Låg aktivitet och blandade signaler ifrån småbolagens insiders

10:18 / 9 februari 2015 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma. 

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

John Craig styrelseledamot hos Africa Oil har både köpt och sålt aktier. Totalt ökade han antalet aktier med 17 000 st och äger efter transaktionerna 154 200 st.

Styrelsemedlemmen Peter Dahlander har via bolag sålt 9 900 aktier i Clavister. Hans innehav uppgår efter försäljningen till 485 203 st.

Hos NAXS Nordic Access Buyout Fund har insidern Per Rinder ökat med 6 000 aktier till ett innehav om 9000 st.

Insiderköpen i Rusforest fortsätter. Denna gång har VD (RusForest Management Company) Anton Bogdanov ökat med 186 039 aktier och tar därmed sitt innehav till 271 839 st. Även VD för RusForest AB, Anders Börjesson har ökat. Han har köpt 33,333 och äger efter köpet 133,333 st.

I Stendörren har styrelseledamoten Mikael Andersson minskat sitt innehav med en miljon aktier och äger efter det 11 303 823 st.

Jim Blomqvist, styrelseordförande i Medica Clinical Nord har köp 714 285 aktier av styrelseledamot Bengt Johansson. Efter transaktionen äger Jim Blomqvist 1 933 285 st och Bengt Johansson 13 753 000 st.

Två insiders har ökat i Venue Retail Group. Ethna Yourell Högberg har köpt 150 aktier och ökar därmed till 2 360 st. Även Lars Thunberg har ökat med 1 690 aktier och hans innehav uppgår efter det till 606 155 st.