UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Senaste insynshandeln bland de bevakade småbolagen på Introduce

10:39 / 22 december 2015 Article

introduce.se aktieanalys insiderVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

I Addnode Group har CFO Johan Andersson och Rolf Kjaernsli, affärsområdeschef för Design Management, utökat sitt långsiktiga ägande genom att sälja av 50 000 respektive 60 000 aktier för att finansiera lösen av köpoptioner (motsvarande 100 000 B-aktier vardera) som utfärdades under 2012 av bolagets två största ägare Vidinova och Aretro Capital Group, se pressmeddelandet från 18 december. 

I Addtech har vice VD Anders Claeson sålt 16 000 aktier (188 655 st efter transaktionen). Även Åke Darfeldt, affärsområdeschef inom Energy, har minskat sitt innehav med 25 000 aktier (116 600 st efter transaktionen),

Amastens förvaltningschef Olof Pergament har köpt 200 preferensaktier i bolaget. Hans innehav består därefter utav 328 135 stamaktier och 230 preferensaktier.

I Arcam har styrelseledamot Thomas Carlström köpt 1 000 aktier och äger därefter totalt 3000 st. Ronald Dunn (VD på DiSanto Technology Inc.)  har dock sålt 15 006 aktier under våt mätperiod med ett återstående innehav om 45 090 st. 

I Arise har styrelseledamot Peter Gyllenhammar via bolag köpt totalt 250 000 aktier under vår mätperiod och äger därefter 1 000 000 st. Bolagets vice VD Lars Fröding har däremot sålt av hela sitt innehav om  1000 st. 

I Brighter har följande insynstransaktioner genomförts (totalt aktieinnehav efter transaktionen i parantes)

- Gert Westergren (styrelseordf.) netto + 215 660 st (721 046)
- Truls Sjöstedt (VD) + 11 500 st (5 360 580)
- Henrik Norström (COO) + 9400 st (483 350)
- Lars Flening (styrelseledamot) + 159 798 st (212 839)

I Clavister har följande insynspersoner utfört transaktioner (totalt aktieinnehav efter transaktionen i parantes):

- Maria Edblad-Jansson, Finance Director + 23 750 st (23 750) 
- Andreas Åsander, PM Enterprise Products +20 000 st (20 137)
- Matthias Nordlund, Product Management + 2500 st (2 500)
- James Byström, VP Sales netto +12 980 st (26 021)
- Niklas Wall, VP Engineering + 6000 st (6 000)

Consiliums  ekonomichef i Consilium AB, Roger Orreteg, har ökat på sitt innehav med 500 aktier och äger därefter 2000 st.

I eWork har styrelseledamot Claes Ruthberg minskat sitt innehav med totalt 10 000 aktier under vår mätperiod och äger därefter 410 000 aktier efter transaktionerna.

Gaming Corps operativa chef Per Finnström har köpt 89 200 aktier, och äger därefter 99 152 aktier via bolag.

I Hansa Medical har VD Göran Arvidson dubblat sitt innehav genom att köpa 30 000 st. Bolagets CFO Eva-Maria Joed har även gått in i aktien under vår mätperiod och köpt 1 000 st.

I HMS Networks har Christian Schlegel, managing director för HMS Technology Center Ravensburg, köpt 400 aktier (äger 3 869 st efter transaktionen).

ITAB Shop Concepts insynsperson Johan Isaksson har sålt totalt 4 000 aktier och äger därfter 2 018 st.

I Malmbergs Elektriska har styrelseledamot Hans Stalleland sålt totalt 6 000 aktier med ett återståande innehav om 1 000 st efter transaktionen.

I MedCap har Clas Lindbergsson  och John Frellsen från LG Unimedic-koncernen ökat med 6 900 resp. 10 000 aktier. 

I Micro Systemation har styrelseordförande Henrik Tjernberg minskat ned sitt eget innehav kraftigt och sålt 175 000 aktier med ett återstående innehav om 20 522 st. Styrelseledamot Jan-Olof Backman har också minskat portföljen med totalt 146 155 aktier under mätperioden för denna artikel och äger därefter 45 845 st.

I början av december flaggades att Pricers storägare Salvatore Grimaldi, genom bolaget Sagri Development AB, sålt av hela innehavet om 211 051 A-aktier och 10 309 089 B-aktier.

I Proact har Eirik Pedersen sålt 413 aktier och äger därefter 2 647 st.

Probis VD Peter Nählstedt har ökat på sitt innehav med 500 aktier och äger därefter 3 500 st.

I Railcare har affärscontroller Håkan Pettersson ökat sitt innehav med totalt 4 000 aktier under mätperioden och äger därefter 42 000 st.

RusForests styrelseordförande Alexander Rudik har köpt 500 000 aktier med ett totalt innehav om 1 856 916 aktier efter transaktionen. Även CFO Gustav Wetterling har ökat på sitt innehav med 4 000 aktier och äger därefter totalt 110 000 st.

I Sectras nya konvertibelprogram, som beslutades från årsstämman i september, har följande insynspersoner gjort följande köp av konvertibler :

- Carl-Erik Ridderstråle (styrelseledamot) nom. belopp 1965 600 kr
- Torbjörn Kronander (VD) nom. belopp 5 358 700 kr
- Jan-Olof Brüer (styrelseledamot), nom.belopp 972 691 kr
- Erika Söderberg Johnson (styrelseledamot), nom. belopp 28 080 kr
- Anders Persson (styrelseledamot), nom. belopp 421 200 kr
- Christer Nilsson (styrelseledamot), nom. belopp 112 320 kr
- Simo Pykälistö (vice VD), nom. belopp 653 500 kr
- Marie Ekström (VD dotterbolag), nom. belopp 784 200 kr
- Mikael Bertilsson (VD dotterbolag), nom. belopp 1 045 600 kr
- Fredrik Häll (styrelsesuppleant), nom. belopp 130 700 kr 
- Jakob Algulin (annan befattning), nom. belopp 522 800 kr

I Sportamore har styrelseledamot och storägaren Jan Friedman via bolag nettoköpt 2 000 aktier under vår mätperiod och den juridiska personen äger därefter 550 952 st. 

I Stendörren har fastighetschef  Hans Lycketorp (från Kvalitena AB) köpt 3 385 aktier och äger därefter totalt 518 000 aktier.

I Tagmaster har VD Jonas Svensson köpt en in sig i aktien med en stor post om 2 000 000 aktier från bolagets två storägare Gert Sviberg och Tomas Brunberg via ett optionsprogram, vilket tillkännagavs i ett pressmeddelande den 7 dec.  Utöver detta har styrelseledamoten Magnus Jonsson och insynspersonen Eric Eskång  köpt 50 000 (719 121)  resp. 30 000 aktier (69 000) under mätperioden.