UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Botnia Exploration

15:08 / 21 december 2015 Article

Vi välkomnar idag Botnia Exploration som nytt bevakat bolag på Introduce.

Botnia Exploration introduce.se aktieanalys

Botnia Exploration startades 2007 utav bolagets nuvarande VD Bengt Ljung och är ett svenskt prospekteringsbolag med huvudsakligt fokus på guld, men även andra ädel- och basmetaller så som zink, bly, koppar och silver.

Verksamheten är koncentrerad kring Vindelgranseleområdet beläget längs med den så kallade Guldlinjen i norra Sverige. Projektportföljen innehåller idag drygt 15 projekt, varav en bearbetningskoncession och resten i form av undersökningstillstånd. Genom åren har projektportföljen bestått av ett antal ytterligare tillstånd runt om i norra Sverige men i takt med att de tillstånd som inte uppnått bolagets minimikrav har lämnats tillbaka till Bergsstaten har verksamheten naturligt koncentrerats kring mineraliseringarna i området Vindelgransele, beläget längs med den så kallade Guldlinjen och åtta mil norr om Lycksele i Lappland.

Botnias strategi är att utveckla mineraliseringar och att öka mineraltillgångarna med målsättningen att därefter bedriva småskalig brytning om förhållandena är lämpliga, en metod som ligger ledningen nära till hands givet en betydande erfarenhet inom sprängning så väl som inom brytning. Vid sidan av egen brytning ses även försäljning av tillstånd som ett alternativ. Sett till kommersialiseringen av tillgångarna ser bolaget ett flertal möjligheter; anrikning på plats, samarbeten eller genom försäljning. Verksamheten är uppdelad i tre olika faser där Botnia i nuläget befinner sig i den första fasen, Prospekteringsfasen, vilken efterföljs av de två faserna Gruvstart och Gruvbrytning.

Botnia Exploration handlas på AktieTorget med kortnamn BOTX.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet och bakgrund.

Läs den inledande analysen (Remium Review) på bolaget här

Vi har även gjort en färsk teknisk analys på Botnias kursrörelse den senaste perioden.

Se även den inledande videointervjun med VD Bengt Ljung som berättar mer om bolagets verksamhet och hur projektportföljen ser ut.

Du kan lägga till bevakning på artiklar om Botnia Exploration via vår prenumerationstjänst.