UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - ELV, FINT & MEAB

17:12 / 25 november 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Elverket VallentunaRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 73,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om med 13,7% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,5%.

FINTRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 0,3 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4,5 MSEK.

Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 160,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 13,3%.