UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - CCOR, OPCO, SEAM, SINT & SWOL

14:16 / 10 november 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Concordia MaritimeRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 201,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om med 3,3% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 36,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 18%.

OpconRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 58,3 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,5 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

SeamlessRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 64,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 52% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -23,5 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

SinterCastRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 17,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 32,1% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 27,8%.

SwedolRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 353 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,6% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 22,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,5%.