UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - CAT, G5EN, HIFA & PRIC

16:20 / 5 november 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

CatellaRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 385,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om med 12,2% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 32,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,3%.

G5 Entertainment: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 96,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 115% jämfört med motsvarande period föregående år. Notera att bolagets jämförelsesiffror visas som nettointäkter, medan bolaget i år redovisar sina bruttointäkter. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,9%.

HifabRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 91,8 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 6% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,9 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

PricerRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 240,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 52% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,3%.