UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - BOUL, DORO, IVSO & KENH (Q1 15/16)

14:25 / 3 november 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Boule DiagnosticsRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 77,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om med 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,4%.

DoroRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 430,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30,2% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 39,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,2%.

INVISIO CommunicationsRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 62,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 33% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 21,1%.

KentimaRemiums analytiker förväntar sig under Q1 (2015/16) en nettoomsättning om 7,4 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 2,7% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,5 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.