UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagens insiders trycker på köpknappen

11:58 / 19 oktober 2015 Article

introduce.se aktieanalys insiderVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

I Amasten har CFO Martin Sersé köpt 50 preferensaktier. Han äger 57 440 stamaktier sedan tidigare.

Bredband2s storägare Örjan Berglund har med bolag köpt 1 000 000 aktier och äger totalt 101 000 000 aktier efter transaktionen. 

I Brighter har den relativt nye styrelseledamoten Hans Stålemark gått in i aktien och köpt 14 510 st. Dessutom har COO Henrik Norström ökat på sitt innehav och  köpt 25 800 aktier. Han äger därefter totalt 473 950 st.

Clavisters CTO och grundare John Vestberg har köpt 40 000 aktier och äger därefter  totalt 65 000 aktier. Dessutom har följande insynspersoner utfört följande insiderhandel netto (totalt aktieinnehav efter transaktionen i parentes):
Jan Ramkvist (styrelsemedlem via bolag) köpt 23 750 aktier (23 750)
Mattias Nordlund (Product Management)  köpt 1 500 aktier. (2 500)
Andreas Åsander (PM Enterprise Products) sålt 5 688 aktier (137)
Niklas Vall (VP Engineering) sålt 5350 aktier (0)

I MedCap har CFO Hugo Petit köpt 4000 aktier under vår mätperiod och äger därefter totalt 74 000 st.

I myFC har CTO Michael Glantz köpt 9 000 teckningsoptioner och äger därefter 0 aktier och 295 843 teckningsoptioner.

RusForests VD Anton Bogdanov har köpt totalt 115 458 aktier under vår mätperiod och äger därefter totalt 550 000 st.

VD Bo Andersson Klint hos Starbreeze har enligt bolagets hemsida sålt 1,15m B-aktier och 0,57m A-aktier, vilket dock inte är att klassa som en vanlig insiderförsäljning då försäljningen är ett led i en sedan tidigare kommunicerad investering från bolagets förläggarpartner 505 Games ägare Digital Bros. I samband med att Digital Bros i våras knöt ytterligare PAYDAY-samarbetsavtal med Starbreeze (ytterligare investeringar i PAYDAY-franschiset) kommunicerades att Digital Bros skulle köpa aktier i Starbreeze från huvudägaren Varvtre AB (VD Bo Andersson Klints bolag). Enligt tidigare pressmeddelanden från bolaget skulle Digital Bros investering ske i tre steg under 2015 och 2016 och uppgå till motsvarande totalt 8,2 MUSD till en genomsnittlig aktiekurs om 1,64 USD (ca 13,50 SEK med dagens dollarkurs). De två resterande försäljningarna 2016 ske till en genomsnittlig kurs om 2,74 USD/aktie. 

Stendörrens styrelseordförande Seth Lieberman har tagit aktieposition och köpt 171 538 aktier. Han äger således lika många aktier efter transaktionen.