UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - JLT, LAGR (Q2 15/16), PROB & TAGM

16:04 / 21 oktober 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. 

JLT Mobile ComputersRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 16,7 MSEK vilket motsvarar en minskning med 21% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,9%. 

LagercrantzRemiums analytiker förväntar sig under Q2 15/16 en nettoomsättning om 749,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 72,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,6%.

ProbiRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 40,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 20,7%.

TagMasterRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 23,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 83,4% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,5 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal