UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - ARCM, FAST, FNOX & ODD

14:10 / 20 oktober 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

ArcamRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 119,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 31,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,1%.

FastPartnerRemiums analytiker förväntar sig under Q3 hyresintäkter om 296 MSEK. Driftnettot förväntas uppgå till 210,1 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 71%

FortnoxRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 32,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 38%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 25,2%.

Odd MollyRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 99 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,4%.