UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Enzymatica

16:30 / 19 oktober 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

EnzymaticaRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 9,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 41%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -6,3 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.