UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nexstim - Lunchpresentation 18/11

14:25 / 16 oktober 2015 Article

Remium arrangerar löpande bolagspresentationer med spännande mindre och medelstora företag. Bolagen presenterar sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introduce.se att kostnadsfritt anmäla sig till dessa bolagspresentationer.

nexstim aktieanalys introduce.se

Nexstim

Nexstim är ett medicintekniskt företag som har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter med hjälp av noninvasiv hjärnstimulering. Bolaget har utvecklat en teknologi för kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal med hjälp av navigerad Transcranial Magnetic Stimulation, vilken används vid noninvasiva ingrepp för stimulans av specifika områden i hjärnan. Denna produkt, Navigated Brain Stimulation(NBS), har bolaget sålt till runt 120 universitet och universitetssjukhus över hela världen som använder NBS som ett verktyg inför hjärnkirurgiska ingrepp. Tekniken är både FDA-godkänd och CE-märkt.

  • VD Janne Huhtala
  • Onsdag 19 november 2015
  • Klockan 14:30-15:30
  • Remium, Kungsgatan 12-14
  • Förtäring: Lunch

 
O.S.A senast dagen innan. Vid frågor kontakta oss på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till event@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.