UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Lagercrantz (Q3) och Tribona (Q4)

11:44 / 28 januari 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Lagercrantz: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 702,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 67,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,6%.

Tribona: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en hyresintäkt om 107,4 MSEK vilket motsvarar en ökning om 4,2%. Driftnettot förväntas uppgå till 91,1 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 84,8%. Förvaltningsresultatet väntas bli 34,8 MSEK en ökning om 2,4%.