UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q1 (14/15) - Sectra

15:03 / 5 september 2014 Article

Aktier PrognoserUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Sectra: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 14/15 en nettoomsättning om 180,6 MSEK, motsvarande en tillväxt om 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 18,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,4%.