UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Positiva signaler ifrån småbolagens insider

11:27 / 29 september 2014 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

2E Groups ledamot Helena Skåntorp har köpt 5 104 aktier och äger efter transaktionen lika många.

Hos Addtech har insidern Eva Meisner köpt 50 aktier och hennes totala innehav uppgår efter det till 3 400 st.

Arise VD, Peter Nygren, fortsätter köpa aktier. Efter ett köp på 15 000 st uppgår hans innehav till totalt 138 145 st.

Caperios vice VD David Pohanka har köpt 2 000 aktier och innehar efter det 338 732 aktier.

DIBS Payment Services ledamot Eric Wallin har köpt 1 367 aktier och äger därefter 61 867 st.

Köpen i East Capital Explorer fortsätter. De större innehavarna Karine Hirn och Kestutis Sasnauskas har köpt 30 000 st aktier och äger efter köpet 4 720 330 genom den juridiska personen East Capital Holding AB.

Mattias Andersson, VD för Elos dotterbolag, har i två omgångar köpt totalt 4 969 aktier och äger efter köpen totalt 13 469 st.

Daniel Öhman, VD för Global Health Partner, har dubblat sitt innehav till 20 000 st genom att köpa 10 000 aktier.

En av Interfox Resources styrelseledamoter, Anders Thorsell, har ökat sitt innehav till 2 857 210 aktier genom att köpa 2 697 210 st.

Ulf Ahlén, styrelseledamot i JLT Mobile Computers, har köp 25 000 aktier och äger efter det 98 000 st.

Hos MedCap har två insiders köpt aktier. CFO Hugo Petit har köpt 3 000 aktier och äger efter det 9 000 st. Även styrelseledamoten Anders Hansen har köpt aktier, han ökar innehavet till 467 991 st efter att köpt 15 000 aktier.

MSC Konsults styrelseledamot Muazzam Choudhury har sålt 28 000 aktier och äger efter det 1 193 169 st.

Partnertechs styrelsesuppleant Per Ingemansson har köp 5 827 aktier och äger efter köpet lika många.

Närstående till VD och vice VD i Railcare har köpt 50 000 aktier.

Scandinavian Clinical Nutritions styrelseledamot Casimir West fortsätter att sälja aktier. Efter en försäljning om 1 775 000 aktier äger han 103 040 878 st.

Starbreeze HR & Office Manager, Annelie Åström, har sålt 12 000 aktier och har efter försäljningen ett innehav om 72 484 aktier.

SJRs insider Rebecca Dellborg (inkl. familj) har sålt hela sitt innehav om 2 000 aktier.

Swedols insider Casper Tamm har köpt 2 870 aktier och äger efter köpet 102 962 st.

Marcus Dahl, insider i TagMaster, köper 50 000 aktier och hans totala innehav efter köpet är 100 000 st.