UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Mycket aktivitet och positiva signaler ifrån småbolagens insiders

10:58 / 1 september 2014 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

Hos Bredband2 har styrelseordförande Anders Lövgren köpt exakt det antal aktier han tidigare enligt ett optionsavtal sålt till VD Daniel Krook. Genom att köpa 1 911 200 st äger han 107 100 000 st. 

DistITs VD Siamak Alian har köpt 2 494 aktier och äger efter det 301 499 st. Innehavet innefattar eget, närstående och närståendes bolags innehav.

Insiderköpen i East Capital Explorer fortsätter med att styrelseledamoten Paul Bergqvist köper 2 731 aktier och ökar sitt innehav till 25 817 st.

Insidern Daniel Gerlach har ökat sitt innehav i FastPartner till 1 100 aktier genom att köpa 100 st.

Vice VD för ITAB Shop Concept, Mikael Gustavsson har köpt 2 000 aktier och ökar sitt innehav till 8 000 st.

Lennart Sjölund, styrelseledamot hos Lagercrantz har sålt 3 000 aktier och äger efter det 57 671 st.

Maka/make till insidern Marie Scherlund har sålt hela sitt innehav om 10 000 aktier i Moberg Pharma.

Insider Martin Svensson Henning har köpt aktier i Motion Display, han har köpt 3 075 st, han äger efter det lika många. Samtidigt har ordförande Erik Danielsson överlåtit aktier till styrelseledamoten Anders Lundmark och Magnus Lundberg. Anders Lundmark övertar 94 800 aktier och äger efter 625 040 st. Resterande 59 250 st har övertagits av Magnus Lundberg.

Nexam Chemicals CFO (interim) har köpt 4 000 aktier och äger efter det lika många.

VD för Opus Group, Carl-Magnus Greko och hans sambo har sålt aktier. Carl-Magnus har sålt 100 000 aktier och äger efter det 300 162 st. Hans sambo har sålt 6 562 st och äger efter det 59 938 st.

Två insiderköp har skett i Phone Family. VD Jon Hjertenstein har köpt 13 666 aktier och äger efter det 2 674 516 st. Även styrelsesuppleanten Henning Bengtsson har köpt aktier, 14 154 st och innehar efter köpet 2 674 194 st.

Bo Kastensson, styrelseledamot för Pricer, har köpt 100 000 aktier och äger efter det lika många.

Venue Retail Groups styrelseledamot Bo Eklöf har köpt 100 000 aktier och äger efter köpet 300 000 st. 

Per Knutsson, insider hos Vigmed, fortsätter köpa aktier och ar ökat sitt innehav med ytterligare 5 000 st och äger efter det 6 020 263 st.

Vitecs insider Patrik Fransson har köpt 15 000 aktier och äger därefter 17 000 st.