UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Aktiva insiders och positiva signaler hos börsens småbolag

14:55 / 15 september 2014 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

Två olika insiders har köpt i Addtech. Kristina Willgård har köpt 500 st och äger efter det lika många. Även Eva Meisner har ökat sitt innehav med 110 aktier till totalt 3 350 st.

Paul Moonga, VD för Alltele har ökat sitt innehav. Genom att köpa 9 000 st äger han 57 360 st. Även insidern Anders Lundström har köpt 15 000 st och äger efter det lika många.

Arise styrelseledamot Peter Nygren har köpt 35 000 aktier och hans innehav uppgår efter det till 113 145 st.

Cassandra Oils styrelseledamot Johan Thorell har köpt 62 948 st och äger efter köpen 575 449 st.

Ett insiderköp har skett i Clavister. Det är VD Jim Carlsson som har köpt 10 000 aktier och äger efter det totalt 106 983 st.

VD för DistIT fortsätter att köpa aktier. Han eller närstående har ökat med 2 420 st och äger därefter 303 919 st. Aktieinnehavet omfattar eget, närstående och närstående bolags innehav. 

Jeppe Magnusson, styrelseledamot i Elos, har köpt 2 860 aktier vilket även är hans totala innehav.

Lennart Sjölund, styrelseledamot för Lagercrantz har via make/maka och juridisk person köpt aktier. Via juridisk person har han köpt 2 000 st och äger därefter 20 000 st och via make/maka 3 000 st och äger därefter 6 000 st.

Flera insider köp har skett i  Opcon. Vice VD Niklas Johansson har ökat sitt innehav till 336 560 st genom att köpa 175 000 st. Även styrelseledamoten Mats Gabrielson har handlat aktier. Privat har han köpt 500 000 st och äger lika många, men via juridisk person har han ett innehav om 66 980 538 st efter att ha ökat med 1 500 000 st. Slutligen har styrelseledamoten Bill Tunbrant köpt 30 000 aktier och äger efter det 60 020 st.

Phone Familys styrelseledamot Magnus Persson har köpt 14 154 aktier och äger efter det 523 880 st.

Hos Railcare har vice VD Ulf Marklund sålt 5,000 aktier och äger därefter 781 281 st. Medan Eric Hardegård, styrelseordförande, köpt lika många och äger efter transaktionen 8 000 aktier.

Matti Lehtipuu, Grupp VD för RusForest har köpt 30 000 aktier och äger därefter 70 000 aktier.

Hos Scandinavian Clinical Nutrition fortsätter styrelseordförande Jim Blomqvist att köpa aktier medan styrelseledamoten Casimir West säljer. Jim Blomqvist har köpt 200 000 st och äger efter det 1 114 000 st, medan Casimir West har sålt 2 858 500 st och äger efter försäljningen 104 815 878 st.

Hos SJR fortsätter försäljningar ifrån VD Per Ogunro och ledamot Fredrik Lidberg. Per Ogunro har sålt 39 800 aktier och äger efter försäljningen 1 359 038 st. Medan Fredrik Lidberg har sålt 45 000 st och innehar efter det 225 000 st.

Smarteqs försäljningschefen Martin Romanowski har sålt hela sitt innehav om 263 700 aktier.

I Stille har Philip Siberg, fd. VD och koncernchef sålt 172 406 aktier samtidigt som styrelseledamoten Bengt Julander köpt lika många. Bengt Julander äger efter transaktionen 2 094 540 st och Philip Siberg 157 274 st.

Hos Swedol har ett köp respektive sälj skett. Insider Casper Tamm har köpt 10 902 aktier och äger efter det 100 092 st. Medan styrelseledamoten Jon Pettersson har sålt 12 200 st och har efter det ett innehav om 24 000 st.

Michael Holm, insider i Venue Retail Group, har sålt 2 700 aktier och äger efter försäljningen 1 600 st.

Två insiderköp har skett i Vigmed. VD Finn Ketler har köpt 1 523 st och äger efter det 1 797 000 st och Per Knutsson fortsätter att köpa aktier. Han har köpt 40 000 st och äger därefter 6 075 263 st.