UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagens insidertransaktioner fortsätter ge blandade signaler

11:54 / 4 augusti 2014 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

Hos Alltele har styrelseledamoten Pierre Helsén köp 5,000 aktier och äger efter köpet lika många.

Annika Viklund har också köpt aktier, hennes totala innehav i Addnode uppgår till 1,000 st efter att ha köpt lika många.

Insidern Michael Elliot har sålt nästan hela sitt innehav i Boule Diagnostics, han äger 258 st efter en försäljning av 15,000 aktier.

Hos Bringwell har styrelseledamoten Hubert Johansson köpt 2 miljoner aktier och äger efter köpet 12,751,920 st.

Vi skrev i vår förra rapport om styrelseledamot Johan Thorells köp i Cassandra Oil om 224,504 aktier. Han har nu lättat på sitt innehav genom att sälja 52,561 st aktier. Efter försäljningen äger han 290,837 st.

CellaVisions COO Stefan Bengtsson har sålt hela sitt innehav som uppgick till 25,000 aktier.

Två större ägare av East Capital Explorer har köpt ytterligare aktier, det är Kestutis Sasnauskas och Karine Hirn som har handlat via två olika juridiska personer. I East Capital Holding AB har de köpt 389,380 aktier och där uppgår det totala innehavet till 4,939,893 st, samtidigt ökar man också i Rytu Invest där man köpt 35,400 st och äger därefter genom Rytu Invest 608,988.

Mattias Andersson VD för ett av Elos dotterbolag har köpt 500 aktier och äger efter det 8,500 st.

En av Midsonas styrelseledamöter har ökat sitt innehav. Ralph Muhlrad har köpt 19,601 aktier och äger efter det 190,000 st.

Hos Nexam har grundare och styrelseledamöter via en placering sålt 3,1 miljoner aktier. Följande personer har sålt 500,000 aktier var:
- Styrelseordförande Lennart Holm, innehar efter försäljningen 2,1 miljoner aktier.
- Styrelseledamot Michael Karlsson, innehar efter försäljningen 1,2 miljoner aktier.
- Direktör för affärsutveckling och Innovation, Daniel Röme, innehar efter försäljningen 1,5 miljoner aktier.
- VD Per Palmqvist Morin, innehar efter försäljningen 1,6 miljoner aktier.
- Direktör för marknadsutveckling, Jan-Erik Rosenberg, innehar efter försäljningen 1,5 miljoner aktier.

Även Richard Tooby, direktör för försäljning och logistik, sålde 628,000 aktier och äger därefter 1,5 miljoner st. Placeringen motsvarar ungefär 25% av de säljande personernas innehav och köparna har varit utvalda institutioner. Placeringen hanterades av ABG Sundal Collier och efter transaktionen minska säljarnas ägarandel från 24 procent till 18 procent.

Två insiders har ökat sina innehav i NAXS. VD Lennart Svensson har köpt 2,128 st aktier och äger efter det 22,128 st, och Thomas Åkerman har köpt 500 st och hans innehav ökar till 42,500 st.

Vice VD i Nolato, Per-Ola Holmström, har sålt 6,070 aktier och innehar efter transaktionen 12,712 aktier.

Jim Blomqvist, styrelseordförande för Scandinavian Clinical Nutrition, fortsätter köpa aktier. Hans totala innehav uppgår till 914,000 st efter ett köp om 44,000 aktier. Även styrelseledamoten Casimir West har handlat som insider i bolaget. Han köpte via bolag först 23,600,000 aktier och sålde senare 5,300,000 st. Efter de båda transaktionerna uppgår hans innehav till 107,401,378 aktier.

Två insider personer har köpt aktier i Railcare medan en har sålt. Säljaren är vVD Ulf Marklund som har sålt 17,000 st och äger efter det 796,281 st. Medan närstående till insynspersonen Håkan Petterson har köpt 17,000 aktier och äger efter det lika många. Även en närstående till Robert Brännström har köpt aktier, 3,000 st och äger därefter lika många.

Hos Stille har den förra presidenten och VDn Philip Siberg sålt 20,320 aktier och äger därefter 329,680 st.

Insidern Johan Franén har ökat sitt aktieinnehav i TagMaster. Han har köpt 25,000 aktier och äger därefter 150,000 st.

Vitecs insider Lars Eriksson har sålt hela sitt innehav om 1,600 aktier.