UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - MSC, NEXAM, OPUS & VBG

15:00 / 20 augusti 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

MSC Konsult: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 14,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om -1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,5%.

Nexam: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 3,6 MSEK, motsvarande en tillväxt om 220%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,3 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Opus Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 420 MSEK, motsvarande en tillväxt om 64%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 74 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 17,6%.

VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 306,1 MSEK, motsvarande en tillväxt om 4,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 47,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15,5%.