UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - CLAV, NFO, OPCO & SJR

11:32 / 25 augusti 2014 Article

Aktier PrognoserUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Clavister: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 14,5 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -10,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -71,8%.

NFO Drives: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 6,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om 34%. Resultat före skatt förväntas uppgå till -0,3 MSEK, motsvarande en  rörelsemarginal om -4,5%.

Opcon: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 62,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om -2%. Resultat före skatt förväntas uppgå till -0,9 MSEK, motsvarande en  rörelsemarginal om -1,5%.

SJR: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 73,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om 21%. Resultat före skatt förväntas uppgå till 6,5 MSEK, motsvarande en  rörelsemarginal om 8,9%.