UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - ATEL, ELOS, SHEL & POLY

14:13 / 21 augusti 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

AllTele: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 229,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om -6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,8%.

Elos: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 110 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,1%.

Shelton Petroleum: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 35,3 MSEK, motsvarande en tillväxt om 55%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 25%.

Polyplank: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 16,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om 55,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -4,1%.