UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - AQERI & CATELLA

15:39 / 22 augusti 2014 Article

Aktier PrognoserUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Aqeri: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 12,6 MSEK, motsvarande en negativ tillväxt om 45%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,5 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal om 4%.

Catella: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 309 MSEK, motsvarande en tillväxt om 29%. Resultat före skatt förväntas uppgå till 50 MSEK. Observera att i detta ingår en engångspost om 30 MSEK..