UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - ALNX, BOUL, CONS, PFAM & RAIL

14:06 / 27 augusti 2014 Article

Aktier PrognoserUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Allenex: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 31,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om 17%. Resultat före skatt förväntas uppgå till 3,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10%.

Boule Diagnostics: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 77 MSEK, motsvarande en tillväxt om 8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,1%.

Consilium: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 300 MSEK, motsvarande en tillväxt om 18%. Resultat före skatt förväntas uppgå till 26 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,4%.

Phone Family: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 82,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om 32,6%. Resultat före skatt förväntas uppgå till 3,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,5%.

Railcare: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 66,1 MSEK, motsvarande en tillväxt om 40%. Resultat före skatt förväntas uppgå till 9,7 MSEK, motsvarande en  rörelsemarginal om 14,7%.