UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag på Introduce - Amasten

10:12 / 26 augusti 2014 Article

Vi har idag glädjen att meddela att vi adderar ytterligare ett bolag till Introduce genom bevakningen av Amasten!

Amasten är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag med fokus på att förvärva, förvalta och förädla i huvudsak hyresbostadsfastigheter men även till viss del lokaler och kontor, belägna i svenska mindre och medelstora orter. Portföljen som har ett aktuellt marknadsvärde om ca 1,2 mdr och består till 70% av bostäder med en geografisk tyngdpunkt i Finspång, Helsingborg och Karlskoga. Utöver detta äger Amasten fastigheter i ett antal mindre orter i Skåne, Blekinge och Sollefteå.

Bolaget har förhållandevis bred geografisk investeringsmarknad att förhålla sig till vilket innebär att ytterligare regioner kan adderas. Det som i huvudsak driver bolagets investeringsfokus är kassaflödesdrivna investeringar på orter med goda tillväxtförutsättningar och en stabil hyresmarknad. Samtidigt ämnar Amasten även förvärva fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential som kan komma att avyttras. I takt med en expanderade portfölj är även ambitionen att det kommersiella fastighetsbenet av Amasten ska öka något.

Bolaget presenterade förra veckan sin delårsrapport för det andra kvartalet som visar på bland annat ett substansvärde per aktie på 3,41 SEK  Se rapporten här!

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet.

Klicka här för se en intervju med bolagets VD David Dahlgren.

Vi lanserar även bevakning på bolagets preferensaktie, för mer information kring den klicka här!

Vi kommer inom kort återkomma med en analys av bolaget så håll utkik och uppdatera din prenumeration!