UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Goda signaler ifrån småbolagens insiders

10:01 / 18 augusti 2014 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

En av Atrium Ljungbergs insiders, Mattias Celinder, har köpt 100 st aktier. Han äger efter det lika många.

Vice VD för Eolus Vind har köpt 4,500 aktier och äger efter transaktionen 506,336 st. 

Svante Hedström, insider i FastPartner har i två omgångar köpt 1,172 aktier och äger efter det 10,326 st.

Utvecklingschefen hos Fortnox, Mikael Folkesson har dubblerat sitt innehav genom att köpa 5,000 aktier. Han äger därefter 10,000 st. 

Styrelseledamot i Midsona Ralph Muhlrad, har köpt 29,601 aktier och äger efter det 200,000 st.

Ett köp har också skett i NAXS, där insidern Amaury de Poret köpt 1,882 aktier och har efter det ett innehav om 106,882 st.

Tre olika insiders har varit aktiva i Vitec. Samtliga har nettoköpt aktier och Johan Kull har i en omgång köpt 15,000 st men även sålt 8,500 st. Hans totala innehav uppgår efter det till 6,500 st. Jan Friedman har via juridisk person köpt lika många, och äger efter det 47,743 st. Slutligen har VD för ett av Vitecs dotterbolag, Johan Kull har köpt 69 aktier och äger därefter 500 st.