UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Arcam - Afternoon Tea 9/9

15:32 / 3 september 2014 Article

Remium arrangerar löpande bolagspresentationer med spännande mindre och medelstora företag. Bolagen presenterar sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introduce.se att kostnadsfritt anmäla sig till dessa bolagspresentationer.

Arcam

Arcam bygger sin verksamhet kring tekniken EBM eller Electron Beam Melting. Via de system som bolaget tillverkar och säljer till bland annat implantat- och flygindustri kan mycket komplexa detaljer framställas från metallpulver. Bolaget verkar på en global marknad där ledtiderna generellt sett är långa.

  • VD Magnus René
  • Tisdagen den 9 september
  • Klockan 14:30-15:30
  • Remium, Kungsgatan 12-14

O.S.A senast dagen innan. Vid frågor kontakta Ida Sundström på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till info@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.