UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Vitrolife & Proact

10:43 / 10 juli 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

VitrolifeRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 132 MSEK, motsvarande en tillväxt om 13,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 29,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 22%.

ProactRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 571,6 MSEK, motsvarande en tillväxt om 3,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,5%.