UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - LAGR (Q1), MSAB, MSON, PAR & RSOF

15:00 / 17 juli 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Lagercranz: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 659,9 MSEK, motsvarande en tillväxt om 8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 59,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9%.

Micro Systemation: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 36,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om 1,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,4%.

Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 231 MSEK, motsvarande en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,4%.

PA Resources: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 148 MSEK, motsvarande en tillväxt om -44%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 61 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 41%.

Readsoft: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 200,6 MSEK, motsvarande en tillväxt om 5,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,8%.