UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - BWL, ELAN, POOL, SVIK, TAGM & UFLX

14:08 / 16 juli 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

BringwellRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 89,1 MSEK, motsvarande en tillväxt om -37%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -6,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -7%.

Elanders: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 890 MSEK, motsvarande en tillväxt om 74%. Den ökade tillväxten är en följd av det stora förvärvet av Mentor Media. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 49,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,6%.

Poolia: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 185,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om -9,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,5%.

Studsvik: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 217 MSEK, motsvarande en tillväxt om -32%. Denna minskning beror på att man har sålt den amerikanska verksamheten. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,9%.

Tagmaster: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 14,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om 29%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,4%.

Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 316 MSEK, motsvarande en tillväxt om -14,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,6%.