UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Atrium Ljungberg & Tribona

12:17 / 9 juli 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Atrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en hyresintäkt om 503,6 MSEK vilket motsvarar en ökning om 4,6%. Driftnetto förväntas uppgå till 328,6 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 67,2 %.

Tribona: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en hyresintäkt om 107,6 MSEK vilket motsvarar en ökning om -12,5%. Driftnetto förväntas uppgå till 91,2 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 84,8 %.