UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - ANOD, ARCM, ARISE & CEVI

15:00 / 17 juli 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Addnode: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 373,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om 10,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 25,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,8%.

Arcam: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 65,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om 21,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9%.

Arise: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 78,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om 87%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 44,5 MSEK motsvarande en rrelsemarginal om 51%.

Cellavision: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 44 MSEK, motsvarande en tillväxt om 21,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,4%.