UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - ADDT (Q1), HMS, PART & PREC

13:53 / 15 juli 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

AddtechRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 1604 MSEK, motsvarande en tillväxt om 6,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 140,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,8%.

HMS Networks: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 147,3 MSEK, motsvarande en tillväxt om 14,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 25,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 17,1%.

Precise Biometrics: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 10,1 MSEK, motsvarande en tillväxt om 10,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -89,3%.

PartnerTech: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 572,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om 0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,6%.