UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - FastPartner (Q2) & Eolus Vind (Q3)

14:02 / 7 juli 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Eolus VindRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 333 MSEK, motsvarande en tillväxt om 671,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,2%.

FastPartner: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en hyresintäkt om 233,6 MSEK vilket motsvarar en ökning om 31,9%. Driftnetto förväntas uppgå till 157,9 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 67,6 %