UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - ITAB Shop Concept

14:45 / 8 juli 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

ITAB Shop ConceptRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 912,9 MSEK, motsvarande en tillväxt om 7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 83,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,2%.