UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Blandade signaler ifrån småbolagens insiders

10:45 / 21 juli 2014 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insiderransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

Ledamot i 2E Group har köpt 6,089 aktier och äger efter det 44,241 st.

Africa Oil har ett optionsprogram slutförts varpå flera insiders sålde sina nya aktier:

John Craig, sålt 50,000 aktier.
Ian Gibbs, sålt 190,000 + 150,600, totalt 340,600 aktier.
Keith Hill, sålt 200,000 + 200,000, totalt 400,000 aktier.
Paul Martinez, sålt 50,200 + 49,800 + 100,000  + 7,300 + 100,000 + 92,589, totalt 399,889 aktier.
James Phillips, sålt 75,000 + 75,000, totalt 150,000 aktier.
David Grellman, sålt 36,334 aktier.

Källa: www.canadianinsider.com

Styrelseledamoten Pierre Helsén ar köpt aktier i Alltele. Han har köpt 5,000 st och äger lika många.

Hos Bredband2 har storägaren Anders Lövgren sålt 1,911,200 aktier och äger efter försäljningen cirka 105,188,800 st. Aktierna såldes till VD Daniel Krook som efter köpet äger 10,000,000 st.

Cassandra Oils styrelseledamot Johan Thorell har via juridisk person köpt 224,504 aktier och innehar efter transaktionen 422,205 st.

Hos Diös har styrelseledamoten Ragnhild Backman köpt 8,000 aktier vilket också hennes totala innehav uppgår till.

Bengt Simmingsköld har i Eolus Vind minskat sitt innehav till 247,695 aktier genom att sälja 17,500 st.

Hos East Capital Explorer har flera köp gjorts. Kestutis Sasnauskas har köpt aktier, både privat och via juridiskt bolag. Hans egna innehav uppgår till 196,638 st efter köpet på 12,700 aktier. I bolaget han tillsammans med en annan insider Karine Hirn köpt 8,500 aktier till Rytu Invest AB och bolaget innehar efter det 573,588 aktier. Förutom de två insiderpersonerna har även styrelseledamoten Peter Elam Håkansson köpt aktier. 19,200 st till bolag Stora Vattnet som därefter äger 274,920 st och privat 780 st och äger efter det 153,957 st.

Bertil Johanson, styrelseledamot i NGS Group har ökat sitt aktieinnehav till 2,250 st genom att köpa 330 aktier.

I SJR fortsätter ledamot Fredrik Lidberg att sälja aktier. Han har sålt ytterligare 12,013 aktier och äger efter det 270,000 st.

Ett annat köp har gjorts av styrelseledamot Ulf Eklöf som har köpt 200,000 aktier i bolaget Venue Retail Group. Efter köpet äger han 326,650 st.