UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Blandade signaler ifrån småbolagens insiders

10:55 / 7 juli 2014 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

Joakim Dahlgren, VD för ett av Addnodes dotterbolag har genom två köp anskaffat sig 1,900 aktier i Addnode. Han äger efter transaktionen lika många.

Catellas styrelseledamot Jan Roxendahl har köpt 69,554 aktier och äger efter köpet 94,554 st.

Fyra olika insidertransaktioner har skett i DistIT. Pierre Fohrs har sålt 15,000 aktier och äger efter det inga aktier. Ordörande Arne Myhram har köpt 1,000 st och ökar därmed sitt innehav till 36,000 st. Ledamot Charlotte Hansson ökar till 20,400 st genom att köpa 7,500 st. Slutligen ökar även Hans Bråneryd, CFO, till 5,000 st genom att köpa lika många.

Två insiders har köpt i East Capital Explorers. Lena Krauss har köpt 1,050 aktier och äger lika många, och Mathias Pedersen har ökat sitt innehav till 3,500 aktier genom att köpa 649 st.

Insiderköp har även skett i nynoterade Greater Than. Det är insidern Roger Karlsson som ökat med 7,000 aktier och äger efter försäljningen 605,002 st.

Robert Ahldin och Henrik Tjernberg fortsätter vara aktiva i Micro Systemation AB. Robert Ahldin har köpt 100,000 st B-aktier och äger efter det 1,771,900 st, medan Henrik Tjernberg ökar till 195,522 st B-aktier genom att köpa 50,000 st. 

Tre köp har gjorts i Mindmancer. VD Johnny Berlic har köpt 35,766 aktier och äger efter det 788,008 st. Victor Hagelbäck på avdelning Utveckling har köpt 18,766 st och ökar sitt innehav till 23,846 st. Även Richard Radomski på avdelning Partners har köpt 35,766 st och äger efter köpet 53,546 st.

Hos Opus Group har styrelseledamoten Lothar Geilen sålt 1,500,000 aktier och äger efter försäljningen 17,604,899 st.

Railcares styrelsemedlem Tomas Säterberg köper 4,641 aktier och äger efter köpet lika många.

I Scandinavian Clinical Nutrition fortsätter styrelseordförande Jim Blomqvist att köpa aktier. Han har köpt 60,000 st och har efter det ett innehav om 870,000 aktier. Samtidigt fortsätter Styrelseledamot Frode Bohan att sälja. Han har sålt 1,000,000 aktier och äger efter försäljningen 6,771,479 st. 

Per Ogunro, VD för SJR, fortsätter sälja aktier. Ytterligare 650 aktier har sålts och han äger efter försäljningen 1,398,838 st. Likaså ledamot Fredrik Lidberg som har sålt 6,152 st och äger efter det 282,013 aktier. 

Ulf Eklöf, styrelseledamot i Venue Retail Group har ökat sitt innehav. Efter köpet på 100,000 aktier äger han 226,650 st.