UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Positiva signaler ifrån småbolagens insiders

11:12 / 23 juni 2014 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

Två insiders har sålt aktier i bolaget Addtech. VD Johan sjö har sålt 9,700 aktier och äger efter försäljningen 80,000 st. Även insidern Ewa Eriksson säljer, 432 st och hennes innehav uppgår efter det till 14,568 st.

Availo som kommer att avnoteras på grund av bud den fjärde juli, har en insiderförsäljning via Kistoffer Ottosson. Han säljer hela sitt innehav på 400 aktier.

Hos Bringwell har styrelseledamoten Hubert Johansson köpt 480,560 st aktier och äger efter det 10,751,920 st.

I DIBS Payment Services styrelse har ett köpt gjorts av Cecilia Lager. Hon ökar sitt innehav till 3,000 aktier genom att köpa 2,000 st.

Johan Stern, styrelseledamot i Elanders köper 15,000 aktier och ökar sitt innehav till 80,000 st.

En annan styrelseledamot som har köpt är Global Health Partners Carsten Browall som har köpt 60,000 aktier vilket ökar hans innehav till totala 265,000 st.

Insidern Marie Mouchard har köpt 100 st aktier i ITAB Shop Concept och äger därefter lika många.

John Englund, före detta CFO hos Oniva Online Group har sålt alla sina 30,920 aktier. 

Hos Railcare har styrelsemedlemmen Eric Hardegård köpt 1,200 aktier och ökar sitt innehav till 3,000.

Ledamot Fredrik Lidberg fortsätter att sälja aktier i SJR, han har sålt ytterligare 11,070 st och äger efter det 288,665 st. Även VD Per Ogunro har sålt aktier, 10,548 st och äger efter försäljningen 1,399,488 st.

Tre insiders har köpt i bolaget Vigmed. Per Knutsson och Rikard Roos är två styrelsemedlemmar som har ökat sina innehav. Per har köpt 20,000 aktier och ökar till 6,020,263 aktier. Rikard har köpt 3,000 aktier och äger efter det 1,598,262 st. Även styrelseordförande Lennart Holm har köpt aktier, 3,200 aktier och innehar efter 1,072,657 st.