UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Hög aktivitet med blandade signaler ifrån småbolagens insiders

13:08 / 9 juni 2014 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

Ett köp respektive sälj har skett hos Addtech. Insidern Annika Karlsson har köpt 102 aktier och äger efter det 300 st. Medan vice VD Anders Claeson har sålt 5,000 aktier och har efter försäljningen ett totalt innehav om 197,653 st.

Storägaren Leif Danielsson har sålt 6 miljoner aktier i Bredband2 och äger efter försäljningen 80 miljoner st. 

Bringwells styrelseordförande Catherine Röhstö Sahlgren har köpt 30,000 aktier och äger efter köper 40,000 st.

Mats Lundin, styrelseledamot i CTT Systems har köpt 983 st och äger efter köpet 1,983 st.

Hos Diös fastigheter har styrelseledamoten Svante Paulsson köpt 10,000 st genom bolaget SVANTAB, han äger efter köpet lika många.

Chris Millington, styrelseledamot i Doro, ökar sitt innehav till 15,433 st genom att köpa 2,600 st.

Vid tre olika tillfällen har de två insynspersonerna i East Capital Explorer köpt aktier, totalt har de köpt 829,593 aktier till juridisk person East Capital Holding AB, och äger efter det 4,746,350 st aktier.

Eolus Vinds styrelseordförande har köpt 10,000 st A-aktier och äger efter köpet 380,100 st.

Styrelseledamot Thomas Lennart Eklund har köpt 17,000 aktier i Global Health Partner, hans innehav uppgår efter köpet till 47,000 aktier.

I bolaget Micro Systemation AB har en rockad skett. Henrik Tjernberg och Robert Ahldin har bytt 100,000 aktier från A till B. Där Ahldin ökar sitt innehav av A-aktier och Tjernberg minskar. Efter bytet innehar Robert Ahldin 100,000 st A-aktier via bolaget EDASTRA AB och 1,671,900 st B-aktier. Medan Henrik Tjernberg minskar till 900,000 st A-aktier och ökar till 145,522 st B-aktier.

I Nordkoms ledning har Daniel Bernehjält genom Hadabe AB sålt 41,000 aktier och äger efter transaktionen 205,825 st.

Insidern Richard Skogh har sålt 2,000 aktier i PartnerTech och minskar genom detta sitt innehav till 4,000 st.

Styrelseledamoten i Scandinavian Clinical Nutrition, Frode Bohan, fortsätter sälja aktier. Han har minskat sitt innehav till 7,771,479 st genom att sälja 288,379 st. Ett köp som inte kom med i denna förra insiderartikel var at styrelseordförande Jim Blomqvist köpte 70,000 aktier den 23 maj, hans innehav är efter detta 810,000 st.

Fredrik Lidberg ledamot i SJR fortsätter lätta sitt innehav. Han äger efter en försäljning om 9,190 aktier, 299,735 st.