UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Amasten - Bolagspresentationer

10:18 / 2 juni 2014 Article

Remium arrangerar löpande bolagspresentationer med spännande mindre och medelstora företag. Bolagen presenterar sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introduce.se att kostnadsfritt anmäla sig till dessa bolagspresentationer.

Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag med fokus på bostads- och kommersiella fastigheter på centrala lägen i mindre och medelstora svenska städer. Amasten genomför nu en emission av stam- och preferensaktier inför ett förvärv av fastigheter om cirka 845 Mkr med hög direktavkastning. Stamaktierna emitteras till ett fast pris om 3,00 kr per aktie och preferensaktierna till ett fast pris om 250 kr per aktie, preferensaktierna ger en utdelning om 5,00 kr per kvartal motsvarande 8,0% direktavkastning per år. 

För att läsa mer om den pågående emissionen, klicka här 

Bolagets VD David Dahlgren kommer hålla presentationer hos Remium, Kungsgatan 12-14, vid följande tillfällen:

  • Onsdag 4 juni
  • Afternoon Tea
  • Klockan 15:00-16:00

  • Tisdag 10 juni
  • Lunch
  • Klockan 12:00-13:00
  • Torsdag 12 juni
  • Afternoon Tea
  • Klockan 15:00-16:00

O.S.A senast dagen innan. Vid frågor kontakta Ida Sundström på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till info@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.