UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - IVSO, ITAB, MSC & SMAQ

11:05 / 6 maj 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

INVISIO Communications: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 35,3 MSEK, motsvarande en tillväxt om 31%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,7%.

ITAB Shop Concept: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 832,6 MSEK, motsvarande en tillväxt om 6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 42,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,1%.

MSC Konsult: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 13,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om 1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,7%.

Smarteq: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 18,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om 59%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0%.