UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - ELAN, OPCO, SEAM, TETY & VIT

15:00 / 5 maj 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

Elanders: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 858,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om 74%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 43,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,1%. Det är viktigt att veta att en osäkerhetsfaktor i Q1-prognosen är att Mentor Media för första gången konsolideras i siffrorna.

Opcon: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 82,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om 9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -4,5%.

Seamless: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 50,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om 92,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -24,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -47,4%.

Tethys Oil: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 195,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om 34%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 88,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 40%.

Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 88,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om -6,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,4%.