UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - DELT, ETX, HIFA, JLT & LAGR (Q4)

15:00 / 7 maj 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

DeltacoRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 278,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om 71%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,8%.

EtrionRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 61 MSEK, motsvarande en tillväxt om 12,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,2%.

HifabRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 122,6 MSEK, motsvarande en tillväxt om 13,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -0,1%.

JLT Mobile ComputersRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 13,9 MSEK, motsvarande en tillväxt om 35%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,6%

LagercrantzRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 611 MSEK, motsvarande en tillväxt om 8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 54 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,8%