UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - CTT, G5EN & INXL

15:28 / 14 maj 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

CTT Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 36,6 MSEK, motsvarande en tillväxt om 13%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,4 MSEK.

G5 Entertainment: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 40 MSEK, motsvarande en tillväxt om 45%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 20%.

InXL: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 22 MSEK, motsvarande en tillväxt om 37,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,5%.