UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - ARISE, BIOG, CEVI & HEDS

16:30 / 5 maj 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

Arise: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 79 MSEK, motsvarande en tillväxt om 46%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 40,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 48%.

BioGaia: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 188,7 MSEK, motsvarande en tillväxt om 142%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 120,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 63,9%. Halva resultatet kommer ifrån en det omfattande avtalet som slöts med Nestle i mars. Mer om detta kan läsas här.

CellaVision: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 38,9 MSEK, motsvarande en tillväxt om 15,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,9%.

Hedson Technologies: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 61,7 MSEK, motsvarande en tillväxt om 7,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,2%.