UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - ADDT (Q4), ATEL, CAPE & GENI

11:39 / 13 maj 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

AddtechRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 1561 MSEK, motsvarande en tillväxt om 6,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 126,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,1%.

AllTele: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 228,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om 32%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,5%.

Caperio: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 178,9 MSEK, motsvarande en tillväxt om -2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -12,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -7%.

Generic: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 28,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om -19,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,4%.