UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

I överlag positiva signaler ifrån småbolagens insiders

11:00 / 12 maj 2014 Article

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

Staffan Persson som är en större innehavare i Boule Diagnostics, har ökat på sitt innehav med 2,440 aktier och äger efter det 486,891 st.

I Bredband2 har storägaren och styrelseordförande Anders Lövgren ökat sitt innehav till 101 miljoner aktier genom att köpa 1 miljon st.

Hela tre personer i styrelsen har köpt i DIBS Payment Services. Christoffer Häggblom har ökat med 350,000 st och äger efter det 426,932 st. Staffan Persson ökat också till totala 1,984,094 aktier genom att köpa 100,000 st. Slutligen så har Thord Wilkne köp 51,056 aktier och äger efter det 100,000 st.

Doland Sällqvist styrelseledamot i Fortnox har minskat sitt innehav genom att sälja 500,000 aktier. Efter det äger han 3,014,000 st.

Insidern Max Renard har köpt 10,000 st aktier i Interfox och äger efter det 60,000 st aktier.

Syrelseledamot Peter Lumholdt har köpt 14,666 st aktier i Jays och äger efter köpet 50,998 st.

I MedCap har Karl Tobieson relativt till sitt innehav sålt en mindre post om 9,000 st aktier, hans innehav efter försäljningen uppgår till 3,787,050 aktier.

Johnny Berlic, VD för Mindmancer, har ökat sitt innehav men med en relativ liten del. Han har köpt 1,000 st aktier och äger efter det 752,242 st.

Online Groups Styrelseledamot Carl-Magnus Hallberg fortsätter köpa aktier och har detta kvartalet köpt 25,000 st. Hans innehav efter köpt uppgår till 36,682 st.

RusForests CFO Gustav Wetterling har köpt 9,500 aktier och hans totala innehav efter köpet är 23,500 st.

Finanschefen i Sportamore, Petter Blid, har köpt 650 aktier och äger efter det 7,550 st. Även insidern Britt-Marie Alexandersson har köpt aktier, hon ökar sitt innehav till 13,000 st genom att köpa 203 aktier.