UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Temaseminarium Internet of Things

13:44 / 1 maj 2014 Article

Välkomna till ett exklusivt seminarium med temat Internet of Things (IoT) som är en av de mest betydelsefulla händelserna inom teknikvärlden just nu. Inom en nära framtid kommer stora delar av vår fysiska verklighet vara uppkopplade mot Internet där över 50 miljarder enheter spås vara uppkopplade år 2020. Antalet potentiella tillämpningsområden och produkter som kan kopplas upp är oändliga, och de stora investeringsmöjligheterna är fortfarande i sin linda. Vad kommer all denna uppkoppling innebära? Finns det några begränsningar för vad som kan kopplas upp, vilka är de största utmaningarna, vilka risker finns det och vilka kommer bli de stora vinnarna? Vi har bjudit in sex bolag, ledande inom sina respektive nischer med IoT som gemensam beröringspunkt, som kommer ge oss svaren på dessa frågor och en inblick i hur framtiden kommer att se ut. Seminariet avslutas med en paneldiskussion.

Ericsson – Världens största leverantör av infrastruktur för mobil kommunikation. Redan år 2009 myntade Ericsson visionen om 50 miljarder uppkopplade enheter år 2020. Jan Höller lade grunden för Ericssons forskning kring IoT runt 2005 som sedan ledde till att visionen om 50 miljarder enheter skapades. Presentatör: Jan Höller, Ericsson Research.

HMS Industrial Networks - Världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriell automation. HMS tillverkar industriella elektronikprodukter som gör det möjligt för maskiner och system att kommunicera på olika industriella nätverk, så kallad M2M. Presentatör: Staffan Dahlström, VD

IAR SystemsVärldsledande leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Allt fler digitala elektroniska produkter innehåller inbyggda system, inom branscher som ex fordonsindustrin, medicinteknik, styr- och reglerteknik etc, vilket ökar behovet av IAR Systems programvara. Presentatör: Stefan Skarin, VD.

EneaEn av världens största aktörer inom operativsystem för realtidssystem och inbyggda system. Eneas produkter finns i miljontals smarta telefoner och basstationer som används för att kommunicera och säkerställer att det fungerar utan avbrott. Presentatör: Tobias Lindquist, CTO.

HiQSveriges ledande IT-och managementkonsult specialiserat på kommunikation, mjukvaruutveckling och affärskritisk IT. HiQ hjälper sina kunder att förverkliga sina visioner inom mobilitet, digitalisering och Internet of Things. Presentatör: Lars Stugemo, VD.

ATC Industrial Group – Ett innovativt svenskt företag som utvecklar ett självlärande intelligent kontrollsystem som sparar energi i alla typer av fastigheter. Företaget liknar NEST Labs som nyligen köptes av Google för USD3,2b. Presentatör: Trued Holmquist, VD

 

Datum:
Torsdag 8 maj

Tider:  
HMS Industrial Networks 13:30-14:00
Enea 14:00-14:30
ATC Industrial Group 14:30-15:00
Kaffe 15:00-15:15
HiQ 15:15-15:45
IAR Systems   15:45-16:15
Ericsson 16:15-16:45
Paneldiskussion 16:45-17:15

Plats:
Hotell Kung Carl på Birger Jarlsgatan 21, plan 4 lokal Stureplan