UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Sparsam aktivitet ifrån småbolagens insiders

16:45 / 28 april 2014 Article

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I bolaget Aqeri har styrelseledamot Jan Israelsson sålt 4,500 aktier och äger efter det 489,280 st.

Hos HMS Networks har insiderna Christian Schlegel ökat sitt innehav med 174 st aktier och hans totala innehav uppgår till 1323 st. Detta i enlighet med bolagets aktiesparplan där flertalet insiders fick aktier den 15 april.

Ett insiderköp samt en försäljning har skett i bolaget MedCap. Hugo Petit står för köpet på 3,000 aktier och äger nu 6,000 st. Försäljningen har Karl Tobieson som sitter i ledningen utfört, han sålde 9,000 st och äger efter det 3,787,050 st.

Två olika insiders har köpt i kontraktstillverkaren PartnerTech. Insidern Magnus Jönsson har köpt 1,000 aktier och han äger lika många. Även syrelseledamot Bengt Engström har ökat sitt innehav till 16,850 st genom at köpa 3,500 st.

Styrelseledamot Hans-Erik Andersson har köpt 2,000 st aktier i bolaget SinterCast och äger efter köpet lika många.

Magnus Jonsson, styrelseledamot i bolaget TagMaster har köpt 100,000 st aktier och äger efter köpet 400,644 st.

En annan styrelseledamo är Kristoffer Stenum som köpt aktier i bolaget Vitec. Han ökade på med 683 aktier och äger därefter 36,000 st.