UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - NGS, PRIC, PACT, TAGM, UFLX & VBG

15:00 / 23 april 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

NGS Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 124,6 MSEK, motsvarande en tillväxt om 108%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,4%.

Pricer: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 104,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om 12%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1%.

Proact: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 586 MSEK, motsvarande en tillväxt om 2,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,2%.

TagMasterRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 14,0 MSEK, motsvarande en tillväxt om -3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,5%.

Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 304,1 MSEK, motsvarande en tillväxt om -8,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2%.

VBG: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 313,1 MSEK, motsvarande en tillväxt om 2,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 46 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,7%.