UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Formpipe & PA Resources

10:35 / 15 april 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

FormpipeRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 70,9 MSEK, motsvarande en tillväxt om 5,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6%.

PA ResourcesRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 215,1 MSEK, motsvarande en tillväxt om -51,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 101 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 47%.